Лінійні розширення керамограніту та кераміки

22-02 | 2023

ЛІНІЙНЕ ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ
Лінійне теплове розширення визначається розмірними змінами будь-якого матеріалу, у тому числі кераміки, внаслідок зміни температури. Багато відомі матеріали розширюються зі збільшенням температури і стискуються за її зниження. Температурний коефіцієнт лінійного розширення для керамічної плитки розраховується з точністю до 0,1•10-6 °С-1 за формулою:

α = dL/(L0•dT), де

L0 – довжина зразка при кімнатній температурі;
dL – лінійне розширення випробуваного зразка за період зміни температури від кімнатної до 100 °С;
dT – підвищення температури.

Метод визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення наведено у стандарті EN ISO 10545-8:1996, IDT. Коефіцієнт теплового розширення для підлогової та стінової керамічної плитки варіюється від 4,1 • 10-6 ° С-1 до 8,1 • 10-6 ° С-1. Це означає, що подовження коливається від 4 до 8 тисячних часток міліметра на метр керамічної плитки та на градус зростання температури. Необхідно враховувати цю властивість плитки по відношенню до інших матеріалів облицювальної конструкції.

ВОЛОГІСНЕ РОЗШИРЕННЯ (РОЗБУХАННЯ)
Вологісне розширення означає збільшення плитки внаслідок поглинання вологи. Наслідки такого набухання аналогічні до розширення плитки внаслідок підвищення температури (лінійне теплове розширення) і зумовлені пористою структурою матеріалу. Випробування цього показника необхідне для плитки з водопоглинання більше 6 % (зокрема, плитки з групи II і III). Вологове розширення розраховують у міліметрах на метр за такою формулою:

(dL/L) • 1000, де

dL – різниця між двома середніми значеннями довжин у міліметрах;
L – середня початкова довжина зразка в міліметрах.

Вологове розширення у відсотках можна розрахувати за такою формулою:

(dL/L) • 100.

Метод визначення розширення вологості наведений у стандарті EN ISO 10545-10:1997, IDT.